For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.05.2002 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 13.06.2002 Examinarea preliminară 31.03.2004 Publicarea cererii (A) 08.11.2004 Examinarea de fond 31.08.2005 Publicarea hot. de acordare (F2) 28.02.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.2006 Eliberarea brevetului (G2) 16.05.2017 Valabil până la 30.11.2018 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 28.09.2020 16.05.2022 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2843
(21)Numarul depozituluia 2002 0142
(22)Data depozitului2002.05.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.10.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiELCON S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ MOLDO-RUSĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPENIN Alexandru, MD; SEMIONOV Alexandr, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiELCON S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ MOLDO-RUSĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de conversie a tensiunii continue în tensiune alternativă de rezonanţă dirijabilă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 3/337 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2004.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.08.31
(47)Data eliberării brevetului2006.06.30
(74)ReprezentantJENICICOVSCAIA Galina, Str. Miron Costin nr. 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.05.16
 Data decăderii din drepturi2017.05.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200142