For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.11.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.01.2003 Examinarea preliminara 28.03.2003 Examinarea de fond 30.09.2003 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2004 Eliberarea brevetului (C2) 28.11.2007 Valabil pana la 31.05.2009 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2270
(21)Numarul depozituluia 2002 0282
(22)Data depozitului2002.11.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 27.03.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiLABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE ŞI ELECTRONICA SOLIDULUI AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGROZAV Anatol, MD; CONDREA Elena, MD; MUNTEANU Teodor, MD; LEPORDA Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiLABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE ŞI ELECTRONICA SOLIDULUI AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru măsurarea câmpurilor magnetice puternice
(13)Codul documentului
C2, BOPI 10/2004
B1, BOPI 09/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 33/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.09.30
(47)Data eliberării brevetului2004.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.11.28
 Data decăderii din drepturi2007.11.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200282