For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.03.2003 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 13.03.2003 Examinarea preliminară 06.05.2003 Examinarea de fond 31.07.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.2004 Eliberarea brevetului (G2) 03.03.2008 Valabil până la 30.09.2009 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2211
(21)Numarul depozituluia 2003 0067
(22)Data depozitului2003.03.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.03.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; NICOLAU Gheorghe, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; NICOLAU Gheorghe, MD; NICOLAU-GOREA Artemisia, MD; GOREA Oleg, MD; DUTCA Marcel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; NICOLAU Gheorghe, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu pentru tratamentul afecţiunilor periodonţiului
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/04 (2006.01); A61K 31/045 (2006.01); A61K 31/415 (2006.01); A61P 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.07.31
(47)Data eliberării brevetului2004.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.03.03
 Data decăderii din drepturi2008.03.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200067