For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.03.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.03.2003 Examinarea preliminara 06.05.2003 Examinarea de fond 31.07.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2004 Eliberarea brevetului (G2) 03.03.2008 Valabil pana la 30.09.2009 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2211
(21)Numarul depozituluia 2003 0067
(22)Data depozitului2003.03.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.03.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; NICOLAU Gheorghe, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; NICOLAU Gheorghe, MD; NICOLAU-GOREA Artemisia, MD; GOREA Oleg, MD; DUTCA Marcel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; NICOLAU Gheorghe, MD;
(54)Titlul inventieiRemediu pentru tratamentul afecţiunilor periodonţiului
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2004
F1, BOPI 07/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/04 (2006.01); A61K 31/045 (2006.01); A61K 31/415 (2006.01); A61P 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.07.31
(47)Data eliberării brevetului2004.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.03.03
 Data decăderii din drepturi2008.03.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200067