For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.06.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.06.2003 Examinarea preliminara 30.01.2004 Examinarea de fond 31.07.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2006 Eliberarea brevetului (G2) 06.06.2010 Valabil pana la 31.12.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2488
(21)Numarul depozituluia 2003 0144
(22)Data depozitului2003.06.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.06.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHITIC Valeriu, MD; VOLOŞCIUC Leonid, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a bioinsecticidului poliviral
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2006
F1, BOPI 07/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 63/00 (2006.01); A01P 7/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.07.31
(47)Data eliberării brevetului2006.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.06.06
 Data decăderii din drepturi2010.06.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200144