For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.06.2003 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 04.07.2003 Examinarea preliminară 12.01.2004 Examinarea de fond 31.07.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2005 Eliberarea brevetului (G2) 24.06.2006 Valabil până la 10.10.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 20.06.2021 24.06.2023 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2500
(21)Numarul depozituluia 2003 0153
(22)Data depozitului2003.06.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 24.06.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiOENOLAB S.R.L., ÎNTREPRINDERE TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRIDA Andrei, MD; IALOVAIA Antonina, MD; ŞAPOVAL Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiOENOLAB S.R.L., ÎNTREPRINDERE TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de tratare a distilatului alcoolic
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/00 (2006.01); C12H 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.07.31
(47)Data eliberării brevetului2005.04.30
(74)ReprezentantPRIDA Andrei, Str. Ion Creangă nr. 25, MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.06.24
 Data decăderii din drepturi2006.06.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.03.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.10.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200153