For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.10.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.10.2003 Examinarea preliminara 03.12.2003 Examinarea de fond 31.05.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2004 Eliberarea brevetului (G2) 09.10.2008 Valabil pana la 31.05.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2462
(21)Numarul depozituluia 2003 0242
(22)Data depozitului2003.10.09
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 09.10.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNASTAS Vitalie, MD; CAZAC Artur, UA;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiConvertor de impedanţă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2004
F1, BOPI 05/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 27/02 (2006.01); G01R 35/00 (2006.01); H03H 11/46 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.05.31
(47)Data eliberării brevetului2004.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.10.09
 Data decăderii din drepturi2008.10.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200242