For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.04.2004 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 10.05.2004 Examinarea preliminară 25.06.2004 Examinarea de fond 31.08.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2005 Eliberarea brevetului (G2) 28.04.2006 Valabil până la 30.09.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2536
(21)Numarul depozituluia 2004 0098
(22)Data depozitului2004.04.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.05.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD; SÎRBU Lilian, MD; COJOCARU Ala, MD; URSACHI Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obtinere a structurilor semiconductoare poroase
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 29/30 (2006.01); H01L 33/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.08.31
(47)Data eliberării brevetului2005.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.04.28
 Data decăderii din drepturi2006.04.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200098