For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.04.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.05.2004 Examinarea preliminara 25.06.2004 Examinarea de fond 31.08.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2005 Eliberarea brevetului (G2) 28.04.2006 Valabil pana la 30.09.2007 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2536
(21)Numarul depozituluia 2004 0098
(22)Data depozitului2004.04.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.05.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD; SÎRBU Lilian, MD; COJOCARU Ala, MD; URSACHI Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obtinere a structurilor semiconductoare poroase
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2005
F1, BOPI 08/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 29/30 (2006.01); H01L 33/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.08.31
(47)Data eliberării brevetului2005.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.04.28
 Data decăderii din drepturi2006.04.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200098