For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.08.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.08.2004 Examinarea preliminara 15.11.2004 Examinarea de fond 31.01.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2005 Eliberarea brevetului (G2) 10.08.2014 Valabil pana la 29.02.2016 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2671
(21)Numarul depozituluia 2004 0197
(22)Data depozitului2004.08.10
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; DIUG Eugen, MD; CRUDU Dorin, MD; MELNIC Serghei, MD; NICOLAU Gheorghe, MD; GODOROJA Pavel, MD; UNCUŢA Diana, MD; PARII Angela, MD; MELNIC Liliana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD;
(54)Titlul inventieiRemediu medicamentos antivirotic şi antiherpetic sub formă de gel
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2005
F1, BOPI 01/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/10 (2006.01); A61P 17/00 (2006.01); A61P 17/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.01.31
(47)Data eliberării brevetului2005.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.08.10
 Data decăderii din drepturi2014.08.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200197