For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.09.2004 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 27.09.2004 Examinarea preliminară 28.02.2005 Examinarea de fond 31.08.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2006 Eliberarea brevetului (G2) 16.09.2010 Valabil până la 03.03.2012 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 28.11.2020 16.09.2024 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2836
(21)Numarul depozituluia 2004 0226
(22)Data depozitului2004.09.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.09.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC Alexandra, MD; CONDRUC Viorica, MD; BOLOGA Olga, MD; TIURINA Janetta, MD; GĂRBĂLĂU Nicolae, MD; LABLIUC Svetlana, MD; STRATAN Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Aspergillus niger 33 CNMN FD 06a
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/685 (2006.01); C12N 9/30 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.08.31
(47)Data eliberării brevetului2006.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.09.16
 Data decăderii din drepturi2010.09.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.03.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200226