For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.11.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.11.2004 Examinarea preliminara 11.04.2005 Examinarea de fond 30.06.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2007 Eliberarea brevetului (G2) 09.11.2008 Valabil pana la 31.05.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3076
(21)Numarul depozituluia 2004 0264
(22)Data depozitului2004.11.09
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 09.11.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERNAZ Eduard, MD; GLADUN Nicolae, MD; CEREMPEI Octavian, MD; MELNIC Serghei, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al plăgilor necrotico-purulente la pacienţii cu picior diabetic
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2007
F1, BOPI 06/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/05 (2006.01); A61K 36/53 (2006.01); A61K 9/06 (2006.01); A61P 17/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.06.30
(47)Data eliberării brevetului2007.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.11.09
 Data decăderii din drepturi2008.11.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200264