For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.06.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.07.2005 Examinarea preliminara 22.12.2005 Examinarea de fond 31.10.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2007 Eliberarea brevetului (G2) 09.06.2010 Valabil pana la 31.12.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3158
(21)Numarul depozituluia 2005 0162
(22)Data depozitului2005.06.09
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBULIMAGA Valentina, MD; RUDIC Valeriu, MD; DERJANSCHII Valeriu, MD; TODERAŞ Lidia, MD; BOGDAN Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a suplimentelor pentru hrănirea albinelor şi procedee  de hrănire a familiilor de albine
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2007
F1, BOPI 10/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 59/00 (2006.01); A23K 1/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.10.31
(47)Data eliberării brevetului2007.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.06.09
 Data decăderii din drepturi2010.06.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200162