For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.07.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.07.2005 Examinarea preliminara 17.08.2005 Examinarea de fond 31.05.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2006 Eliberarea brevetului (G2) 04.07.2010 Valabil pana la 31.01.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3052
(21)Numarul depozituluia 2005 0188
(22)Data depozitului2005.07.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSANDU Andrei Victor, RO; SANDU Ioan Gabriel, RO; BOUNEGRU Tudor, MD; SANDU Irina Crina Anca, RO; SANDU Andrei-Victor, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiDispersie pe bază de hidroxid de calciu pentru fixarea şi consolidarea frescelor, finisajelor şi a elementelor ornamentale vechi din marmură, beton şi mortar
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2007
F1, BOPI 05/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C04B 2/06 (2006.01); B05D 1/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.05.31
(47)Data eliberării brevetului2007.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.07.04
 Data decăderii din drepturi2010.07.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200188