For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.10.2005 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 24.10.2005 Examinarea preliminară 26.01.2006 Examinarea de fond 30.09.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2007 Eliberarea brevetului (G2) 04.10.2010 Valabil până la 30.04.2012 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 18.10.2021 04.10.2025 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3154
(21)Numarul depozituluia 2005 0295
(22)Data depozitului2005.10.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNASTAS Vitalie, MD; NASTAS Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Convertor de impedanţă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 27/02 (2006.01); H03H 11/46 (2006.01); G01R 35/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.09.30
(47)Data eliberării brevetului2007.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIMZA Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.10.04
 Data decăderii din drepturi2010.10.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200295