For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.12.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.01.2006 Examinarea preliminara 27.01.2006 Examinarea de fond 30.06.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2007 Eliberarea brevetului (G2) 02.12.2010 Valabil pana la 31.07.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3072
(21)Numarul depozituluia 2005 0354
(22)Data depozitului2005.12.02
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 02.12.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVEREGA Grigore, MD; GORNEA Filip, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă chirurgicală de tratament al defectelor tesuturilor moi ale gambei sau plantei
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2007
F1, BOPI 06/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/03 (2006.01); A61B 17/56 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.06.30
(47)Data eliberării brevetului2007.02.28
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.12.02
 Data decăderii din drepturi2010.12.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200354