For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.12.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.03.2006 Examinarea preliminara 08.02.2007 Examinarea de fond 31.10.2007 Publicarea cererii (A) 30.04.2008 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.10.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2008 Eliberarea brevetului (C2) 29.12.2010 Valabil pana la 31.07.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3576
(21)Numarul depozituluia 2006 0016
(22)Data depozitului2005.12.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 29.12.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMORARU Gheorghe, MD; OLESICHIV Boris, UA;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMORARU Gheorghe, MD; OLESICHIV Boris, UA;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiMORARU Gheorghe, MD; OLESICHIV Boris, UA;
(54)Titlul inventieiProcedeu şi instalaţie de uscare a masei vegetale de plante pe rădăcini
(13)Codul documentului
C2, BOPI 12/2008
B2, BOPI 04/2008
A, BOPI 10/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F26B 3/347 (2006.01); A01D 45/00 (2006.01); A01B 76/00 (2006.01); A01D 91/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2007.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.04.30
(47)Data eliberării brevetului2008.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana, DUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.12.29
 Data decăderii din drepturi2010.12.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200016