For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.06.2006 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 16.08.2006 Examinarea preliminară 20.11.2007 Examinarea de fond 29.02.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.10.2008 Eliberarea brevetului (G2) 29.06.2011 Valabil până la 31.12.2012 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3496
(21)Numarul depozituluia 2006 0171
(22)Data depozitului2006.06.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.12.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMAXIMUK Evghenii, MD; BOLOGA Mircea, MD; CONDRATENCO Serghei, MD; SPRÎNCEAN Elvira, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Electrolizor cu diafragmă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23J 1/20 (2006.01); A23C 9/144 (2006.01); B01D 61/42 (2006.01); C25C 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.02.29
(47)Data eliberării brevetului2008.11.30
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.06.29
 Data decăderii din drepturi2011.06.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200171