For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.06.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.08.2006 Examinarea preliminara 20.11.2007 Examinarea de fond 29.02.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2008 Eliberarea brevetului (G2) 29.06.2011 Valabil pana la 31.12.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3496
(21)Numarul depozituluia 2006 0171
(22)Data depozitului2006.06.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.12.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMAXIMUK Evghenii, MD; BOLOGA Mircea, MD; CONDRATENCO Serghei, MD; SPRÎNCEAN Elvira, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiElectrolizor cu diafragmă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/2008
F1, BOPI 02/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23J 1/20 (2006.01); A23C 9/144 (2006.01); B01D 61/42 (2006.01); C25C 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.02.29
(47)Data eliberării brevetului2008.11.30
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.06.29
 Data decăderii din drepturi2011.06.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200171