For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.09.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.10.2006 Examinarea preliminara 08.02.2007 Examinarea de fond 30.04.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2008 Eliberarea brevetului (G2) 21.09.2011 Valabil pana la 31.03.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3577
(21)Numarul depozituluia 2006 0234
(22)Data depozitului2006.09.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.09.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNASTAS Vitalie, MD; COJOCARU Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de măsurare a componentelor impedanţei
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2008
F1, BOPI 04/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 27/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.04.30
(47)Data eliberării brevetului2008.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIMZA Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.09.21
 Data decăderii din drepturi2011.09.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200234