For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.12.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.01.2007 Examinarea preliminara 31.12.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2008 Eliberarea brevetului (G2) 27.12.2011 Valabil pana la 30.06.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3440
(21)Numarul depozituluia 2006 0299
(22)Data depozitului2006.12.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 31.01.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUZU Ion, MD; DOVBUŞ Fedosia, MD; MAŞNER Oleg, MD; LIUŢCANOV Piotr, MD; BUBOC Elena, MD; RADIONOV Vladimir, MD; DARIE Grigore, MD; ARNAUTOV Stepan, MD; RUSANDU Nicolae, MD; CAMENŞCIC Semion, MD; CERESEU Svetlana, MD; SCRIPNIC Maria, MD; BABENCO Valentin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD;
(54)Titlul inventieiTip de elită de ovine (Ovis aries L.) Ţigaie Moldovenesc
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2008
F1, BOPI 12/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 67/027 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.12.31
(47)Data eliberării brevetului2008.08.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.12.27
 Data decăderii din drepturi2011.12.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200299