For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.02.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 09.02.2007 Examinarea preliminara 17.05.2007 Examinarea de fond 29.02.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2008 Eliberarea brevetului (G2) 05.02.2012 Valabil pana la 31.08.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3508
(21)Numarul depozituluia 2007 0033
(22)Data depozitului2007.02.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.02.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiAZZOUZ Abdelkrim, CA; ASSAAD Elias, CA; SAJIN Tudor, MD; URSU Alina, RO; NISTOR Ileana Denisa, RO; CRĂCIUN Alexandru, MD; MIRON Neculai Doru, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a catalizatorului pentru epurarea apei de compuşi organici
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2008
F1, BOPI 02/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01J 21/16 (2006.01); B01J 37/34 (2006.01); B01J 38/74 (2006.01); B01J 39/08 (2006.01); C02F 1/36 (2006.01); C02F 1/42 (2006.01); C02F 1/74 (2006.01); C02F 101/30 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.02.29
(47)Data eliberării brevetului2008.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.02.05
 Data decăderii din drepturi2012.02.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200033