For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.02.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 09.02.2007 Examinarea preliminară 17.05.2007 Examinarea de fond 29.02.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2008 Eliberarea brevetului (G2) 05.02.2012 Valabil până la 31.08.2013 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 02.03.2021 05.02.2027 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3508
(21)Numarul depozituluia 2007 0033
(22)Data depozitului2007.02.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.02.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiAZZOUZ Abdelkrim, CA; ASSAAD Elias, CA; SAJIN Tudor, MD; URSU Alina, RO; NISTOR Ileana Denisa, RO; CRĂCIUN Alexandru, MD; MIRON Neculai Doru, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a catalizatorului pentru epurarea apei de compuşi organici
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01J 21/16 (2006.01); B01J 37/34 (2006.01); B01J 38/74 (2006.01); B01J 39/08 (2006.01); C02F 1/36 (2006.01); C02F 1/42 (2006.01); C02F 1/74 (2006.01); C02F 101/30 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.02.29
(47)Data eliberării brevetului2008.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.02.05
 Data decăderii din drepturi2012.02.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200033