For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.02.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.03.2007 Examinarea preliminara 10.01.2008 Examinarea de fond 31.05.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2008 Eliberarea brevetului (G2) 27.02.2012 Valabil pana la 31.08.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3606
(21)Numarul depozituluia 2007 0052
(22)Data depozitului2007.02.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 27.02.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; PARAMONOV Anatolii, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD; AGAFII Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de activare a suprafeţei aliajelor dure cu conţinut de wolfram pentru lipire la temperatură joasă (variante)
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2009
F1, BOPI 05/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C25F 1/08 (2006.01); C25F 5/00 (2006.01); B23K 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.05.31
(47)Data eliberării brevetului2009.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.02.27
 Data decăderii din drepturi2012.02.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200052