For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.05.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.06.2007 Examinarea preliminara 25.10.2007 Examinarea de fond 31.01.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2009 Eliberarea brevetului (G2) 16.05.2012 Valabil pana la 30.11.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3823
(21)Numarul depozituluia 2007 0138
(22)Data depozitului2007.05.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.05.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCALININ Lev, MD; ZAIŢEV Dumitru, MD; BERZAN Vladimir, MD; TÎRŞU Mihai, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie de reglare a decalajului de fază cu două transformatoare
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2009
F1, BOPI 01/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 5/257 (2006.01); H02M 5/12 (2006.01); H02J 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.01.31
(47)Data eliberării brevetului2009.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.05.16
 Data decăderii din drepturi2012.05.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200138