For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.08.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.09.2007 Examinarea preliminara 28.02.2009 Publicarea cererii (A) 30.04.2009 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2009 Eliberarea brevetului (C2) 22.08.2012 Valabil pana la 28.02.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3872
(21)Numarul depozituluia 2007 0229
(22)Data depozitului2007.08.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.08.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIE A SOLULUI "NICOLAE DIMO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUSU Alexandru, MD; FILIPCIUC Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIE A SOLULUI "NICOLAE DIMO", MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu  de structurare   a   solului
(13)Codul documentului
C2, BOPI 12/2009
B1, BOPI 04/2009
A, BOPI 02/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01B 79/00 (2006.01); A01B 79/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.02.28
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.04.30
(47)Data eliberării brevetului2009.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.08.22
 Data decăderii din drepturi2012.08.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200229