For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.10.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.10.2007 Examinarea preliminara 07.12.2007 Examinarea de fond 31.07.2009 Publicarea cererii (A) 31.12.2009 Publicarea hot. de acordare (B2) 30.06.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2010 Eliberarea brevetului (C2) 02.10.2013 Valabil pana la 30.04.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3992
(21)Numarul depozituluia 2007 0263
(22)Data depozitului2007.10.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.10.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiDUDCHIN Valeriu Valentin, RU; OSTROUMOV Alexandr Semion, RU; ŞCHILIOV Vladimir, MD; PARŞUTIN Vladimir, MD; ŞCHILIOV Dimitrie, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDUDCHIN Valeriu Valentin, RU; OSTROUMOV Alexandr Semion, RU; ŞCHILIOV Vladimir, MD; PARŞUTIN Vladimir, MD; ŞCHILIOV Dimitrie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiDUDCHIN Valeriu Valentin, RU; OSTROUMOV Alexandr Semion, RU; ŞCHILIOV Vladimir, MD; PARŞUTIN Vladimir, MD; ŞCHILIOV Dimitrie, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de identificare a obiectului electroconductor şi instalaţie pentru aplicarea imaginii  individuale pe acesta
(13)Codul documentului
C2, BOPI 12/2010
B2, BOPI 12/2009
A, BOPI 07/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23H 9/06 (2006.01); B23H 9/16 (2006.01); B23H 3/00 (2006.01); B23H 7/32 (2006.01); G06K 1/00 (2006.01); G06K 9/78 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.07.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.12.31
(47)Data eliberării brevetului2010.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIORBĂ VALERIU, SĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.10.02
 Data decăderii din drepturi2013.10.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200263