For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.11.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 05.11.2008 Examinarea preliminară şi de fond 31.01.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.2009 Eliberarea brevetului (G2) 06.11.2013 Valabil până la 31.05.2015 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 18.10.2021 06.11.2027 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3822
(21)Numarul depozituluia 2007 0306
(22)Data depozitului2007.11.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.11.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSÎRBU Lilian, MD; URSACHI Veaceslav, MD; MONAICO Elena, MD; TIGHINEANU Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a microlaserului aleatoriu
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01S 3/14 (2006.01); B81C 1/00 (2006.01); C01B 13/18 (2006.01); C01B 13/32 (2006.01); C01F 17/00 (2006.01); C25F 3/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.01.31
(47)Data eliberării brevetului2009.09.30
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.11.06
 Data decăderii din drepturi2013.11.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200306