For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.03.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.04.2008 Examinarea preliminara si de fond 30.11.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2009 Eliberarea brevetului (G2) 14.03.2013 Valabil pana la 30.09.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3739
(21)Numarul depozituluia 2008 0071
(22)Data depozitului2008.03.14
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.03.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCRAVCENCO Anatol, MD; SALTANOVICI Tatiana, MD; JACOTĂ Anatolie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de selectare a genotipurilor de tomate rezistente la secetă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/2009
F1, BOPI 11/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01H 1/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.11.30
(47)Data eliberării brevetului2009.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.03.14
 Data decăderii din drepturi2013.03.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200071