For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.04.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.05.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.12.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2009 Eliberarea brevetului (G2) 30.04.2013 Valabil pana la 31.10.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3771
(21)Numarul depozituluia 2008 0118
(22)Data depozitului2008.04.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.04.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; POIRIER Donald, CA; ROY Jenny, CA; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiInhibitori ai enzimei 17β-HSD, stimulatoare a multiplicării celulelor cancerului prostatei
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2009
F1, BOPI 12/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/05 (2006.01); A61K 31/11 (2006.01); A61P 13/08 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.12.31
(47)Data eliberării brevetului2009.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.04.30
 Data decăderii din drepturi2013.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200118