For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3782
(21)Numarul depozituluia 2008 0131
(22)Data depozitului2008.05.14
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.05.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiANTONOVICI Anatol, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANTONOVICI Anatol, MD; REŞITCO Vladislav, MD; SUBOTIN Iurie, MD; NECULA Larisa, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiANTONOVICI Anatol, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru dozarea şi măsurarea debitului componentului lichid
(13)Codul documentuluiF1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C13D 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 Decaderi din drepturi pana la eliberare2010.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200131