For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.05.2008 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 19.05.2008 Examinarea preliminară şi de fond 31.12.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.2010 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3782
(21)Numarul depozituluia 2008 0131
(22)Data depozitului2008.05.14
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.05.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiANTONOVICI Anatol, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANTONOVICI Anatol, MD; REŞITCO Vladislav, MD; SUBOTIN Iurie, MD; NECULA Larisa, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiANTONOVICI Anatol, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru dozarea şi măsurarea debitului componentului lichid
(13)Codul documentuluiF1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C13D 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 Decaderi din drepturi pana la eliberare2010.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200131