For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.07.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.08.2008 Examinarea preliminara si de fond 30.04.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2009 Eliberarea brevetului (G2) 29.07.2015 Valabil pana la 31.01.2017 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3879
(21)Numarul depozituluia 2008 0211
(22)Data depozitului2008.07.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.07.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSTRUTINSCHI Tudor, MD; PETREANU Mariana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiAdaos alimentar
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2009
F1, BOPI 04/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/308 (2006.01); A23L 1/052 (2006.01); A61K 36/00 (2006.01); A61P 1/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.04.30
(47)Data eliberării brevetului2009.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.07.29
 Data decăderii din drepturi2015.07.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200211