For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.10.2008 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.06.2009 Examinarea preliminară şi de fond 31.01.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.2010 Eliberarea brevetului (C2) 30.10.2013 Valabil până la 30.04.2015 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4005
(21)Numarul depozituluia 2008 0270
(22)Data depozitului2008.10.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.10.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; PARAMONOV Anatolii, MD; COVALI Alexandr, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Electrod-sculă şi procedeu pentru prelucrarea electrochimică dimensională
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23H 3/04 (2006.01); B23H 7/22 (2006.01); B23H 9/16 (2006.01); B23H 9/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.01.31
(47)Data eliberării brevetului2010.09.30
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.10.30
 Data decăderii din drepturi2013.10.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200270