For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.10.2008 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 21.01.2009 Examinarea preliminară şi de fond 30.06.2009 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.2010 Eliberarea brevetului (C2) 31.10.2013 Valabil până la 30.04.2015 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 28.11.2020 31.10.2028 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3924
(21)Numarul depozituluia 2008 0271
(22)Data depozitului2008.10.31
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 31.10.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOLOGA Mircea, MD; SPRÎNCEAN Elvira, MD; STIPURINA Tatiana, MD; BOLOGA Alexandr, MD; POLICARPOV Albert, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de prelucrare a zerului
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23C 21/00 (2006.01); A23J 1/20 (2006.01); A23J 3/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.06.30
(47)Data eliberării brevetului2010.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.10.31
 Data decăderii din drepturi2013.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200271