For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.10.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.01.2009 Examinarea preliminara si de fond 30.06.2009 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2010 Eliberarea brevetului (C2) 31.10.2013 Valabil pana la 30.04.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3924
(21)Numarul depozituluia 2008 0271
(22)Data depozitului2008.10.31
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 31.10.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOLOGA Mircea, MD; SPRÎNCEAN Elvira, MD; STIPURINA Tatiana, MD; BOLOGA Alexandr, MD; POLICARPOV Albert, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de prelucrare a zerului
(13)Codul documentului
C2, BOPI 02/2010
B1, BOPI 06/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23C 21/00 (2006.01); A23J 1/20 (2006.01); A23J 3/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.06.30
(47)Data eliberării brevetului2010.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.10.31
 Data decăderii din drepturi2013.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200271