For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4060
(21)Numarul depozituluia 2009 0083
(22)Data depozitului2009.08.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.08.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMOLOJEN Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; REDCENCO Victor, MD; BOICO Alexandr, RU; ADAMCIUC Arcadi, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMOLOJEN Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; REDCENCO Victor, MD; BOICO Alexandr, RU; ADAMCIUC Arcadii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiMOLOJEN Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; REDCENCO Victor, MD; BOICO Alexandr, RU; ADAMCIUC Arcadi, MD;
(54)Titlul inventiei Bancnotă, procedeu şi instalaţie pentru confirmarea autenticităţii acesteia
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G07D 7/00 (2006.01); G07D 7/12 (2006.01); G07D 7/20 (2006.01); G06K 9/62 (2006.01); B41M 3/14 (2006.01); B44F 1/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.07.31
(47)Data eliberării brevetului2011.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.08.24
 Data decăderii din drepturi2014.08.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202009%200083