For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.08.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.09.2009 Examinarea preliminara si de fond 31.07.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2011 Eliberarea brevetului (C1) 24.08.2014 Valabil pana la 29.02.2016 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4060
(21)Numarul depozituluia 2009 0083
(22)Data depozitului2009.08.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.08.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMOLOJEN Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; REDCENCO Victor, MD; BOICO Alexandr, RU; ADAMCIUC Arcadi, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMOLOJEN Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; REDCENCO Victor, MD; BOICO Alexandr, RU; ADAMCIUC Arcadii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiMOLOJEN Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; REDCENCO Victor, MD; BOICO Alexandr, RU; ADAMCIUC Arcadi, MD;
(54)Titlul inventieiBancnotă, procedeu şi instalaţie pentru confirmarea autenticităţii acesteia
(13)Codul documentului
C1, BOPI 03/2011
B1, BOPI 07/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G07D 7/00 (2006.01); G07D 7/12 (2006.01); G07D 7/20 (2006.01); G06K 9/62 (2006.01); B41M 3/14 (2006.01); B44F 1/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.07.31
(47)Data eliberării brevetului2011.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.08.24
 Data decăderii din drepturi2014.08.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202009%200083