For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.08.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.09.2009 Examinarea preliminara si de fond 30.06.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2011 Eliberarea brevetului (C1) 24.08.2014 Valabil pana la 29.02.2016 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4051
(21)Numarul depozituluia 2009 0084
(22)Data depozitului2009.08.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.08.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiADAMCIUC Arcadi, MD; BOICO Alexandr, RU; MOLOJEN Vladimir, MD; REDCENCO Victor, MD; SLEPNEV Ivan, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiADAMCIUC Arcadii, MD; BOICO Alexandr, RU; MOLOJEN Vladimir, MD; REDCENCO Victor, MD; SLEPNEV Ivan, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiADAMCIUC Arcadi, MD; BOICO Alexandr, RU; MOLOJEN Vladimir, MD; REDCENCO Victor, MD; SLEPNEV Ivan, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de protecţie a documentului şi de confirmare a autenticităţii acestuia
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2011
B1, BOPI 06/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/12 (2006.01); G06K 9/20 (2006.01); G06K 9/76 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.06.30
(47)Data eliberării brevetului2011.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.08.24
 Data decăderii din drepturi2014.08.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202009%200084