For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4051
(21)Numarul depozituluia 2009 0084
(22)Data depozitului2009.08.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.08.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiADAMCIUC Arcadi, MD; BOICO Alexandr, RU; MOLOJEN Vladimir, MD; REDCENCO Victor, MD; SLEPNEV Ivan, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiADAMCIUC Arcadii, MD; BOICO Alexandr, RU; MOLOJEN Vladimir, MD; REDCENCO Victor, MD; SLEPNEV Ivan, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiADAMCIUC Arcadi, MD; BOICO Alexandr, RU; MOLOJEN Vladimir, MD; REDCENCO Victor, MD; SLEPNEV Ivan, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de protecţie a documentului şi de confirmare a autenticităţii acestuia
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/12 (2006.01); G06K 9/20 (2006.01); G06K 9/76 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.06.30
(47)Data eliberării brevetului2011.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.08.24
 Data decăderii din drepturi2014.08.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2009 0084