For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.10.2009 Tansformarea in CBI 07.10.2009 Examinarea preliminara si de fond 31.12.2009 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2010 Eliberarea brevetului (C2) 23.09.2016 Valabil pana la 30.04.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3988
(21)Numarul depozituluia 2009 0102
(22)Data depozitului2009.09.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.09.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGONCIAR Veaceslav, MD; CERLAT Sergiu, MD; LUPAŞCU Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiRemediu regenerator pentru tratamentul plăgilor şi combustiilor
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2009 0180 2009.10.05
(13)Codul documentului
C2, BOPI 08/2010
B1, BOPI 12/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/87 (2006.01); A61P 17/02 (2006.01); C08F 8/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.12.31
(47)Data eliberării brevetului2010.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.09.23
 Data decăderii din drepturi2016.09.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202009%200102