For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.02.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.03.2010 Examinarea preliminara si de fond 30.06.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2011 Eliberarea brevetului (C1) 11.02.2018 Valabil pana la 31.08.2019 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4048
(21)Numarul depozituluia 2010 0019
(22)Data depozitului2010.02.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.02.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHISELIŢA Oleg, MD; USATÎI Agafia, MD; TARAN Nicolae, MD; RUDIC Valeriu, MD; CHISELIŢA Natalia, MD; ADAJUC Victoria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de drojdie Saccharomyces cerevisiae - sursă de  β-glucani
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2011
B1, BOPI 06/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/16 (2006.01); C12R 1/865 (2006.01); C12P 19/04 (2006.01); C12P 39/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.06.30
(47)Data eliberării brevetului2011.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.02.11
 Data decăderii din drepturi2018.02.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200019