For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4048
(21)Numarul depozituluia 2010 0019
(22)Data depozitului2010.02.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.02.2010
(71)SolicitantINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)InventatorCHISELIŢA Oleg, MD; USATÎI Agafia, MD; TARAN Nicolae, MD; RUDIC Valeriu, MD; CHISELIŢA Natalia, MD; ADAJUC Victoria, MD;
(73)TitularINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină de drojdie Saccharomyces cerevisiae - sursă de β -glucani
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/16 (2006.01); C12R 1/865 (2006.01); C12P 19/04 (2006.01); C12P 39/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(47)Data eliberării brevetului2011.02.28
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.02.11
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up