For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.09.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 30.09.2010 Examinarea preliminara si de fond 31.12.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2011 Eliberarea brevetului (C1) 08.09.2016 Valabil pana la 30.04.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4086
(21)Numarul depozituluia 2010 0098
(22)Data depozitului2010.09.08
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 08.09.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHISELIŢA Oleg, MD; USATÎI Agafia, MD; CHISELIŢA Natalia, MD; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de drojdie Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20
(13)Codul documentului
C1, BOPI 07/2011
B1, BOPI 12/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/16 (2006.01); C12R 1/865 (2006.01); C12P 19/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.12.31
(47)Data eliberării brevetului2011.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.09.08
 Data decăderii din drepturi2016.09.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200098