For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.08.2012 Depunerea cererii 21.09.2012 Tansformarea in CBI 28.09.2012 Examinarea preliminara si de fond 28.02.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2013 Eliberarea brevetului (C1) 06.04.2023 Valabil pana la 05.06.2023 06.04.2024 Achitarea taxei de mentinere 06.04.2032 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4203
(21)Numarul depozituluia 2012 0069
(22)Data depozitului2012.04.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.09.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Eugenia, MD; ANTOHI Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină de levuri Saccharomyces cerevisiae pentru producerea vinurilor albe seci
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2012 0058 2012.09.21
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/02 (2006.01); C12G 1/022 (2006.01); C12N 1/16 (2006.01); C12R 1/865 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.02.28
(47)Data eliberării brevetului2013.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.04.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200069