For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.07.2015 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.11.2015 Examinarea preliminara si de fond 31.07.2016 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2017 Eliberarea brevetului (C1) 21.07.2020 Valabil pana la 31.01.2022 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4427
(21)Numarul depozituluia 2015 0066
(22)Data depozitului2015.07.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.12.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPASAT Igor, MD; BRADU Nicolai, MD; CEBANU Ion, MD; BRADU Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(54)Titlul inventieiAparat tăietor al cositoarei cu rotor
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2017
B1, BOPI 07/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01D 34/00 (2006.01); A01D 34/63 (2006.01); A01D 34/76 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.07.31
(47)Data eliberării brevetului2017.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.07.21
 Data decăderii din drepturi2020.07.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2022.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202015%200066