For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4558
(21)Numarul depozituluia 2017 0012
(22)Data depozitului2017.01.27
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.02.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTS-REBAR HOLDING LLC, US; BOGUSLAVSCHI Nicolai, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOGUSLAVSCHI Nicolai, MD; WRIGHT Chester, US; ZALAN Arkady, US; BRAYLYAN David, US;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTS-REBAR HOLDING LLC, US; BOGUSLAVSCHI Nicolai, MD;
(54)Titlul inventiei Armătură pentru armarea orizontală a zidăriei din piatr ă şi procedeu de fabricare a acesteia (variante)
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E04C 5/00 (2006.01); E04C 5/18 (2006.01);
(19)TaraUS
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.03.31
(47)Data eliberării brevetului2018.10.31
(74)ReprezentantJENICICOVSCAIA Galina, Str. Miron Costin nr. 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.01.27
 Contract de cesiune
EtapaCerere (Solicitant)
Nr. şi data deciziei:3085, 2017.09.20
Nr. şi data contractului:2847, 2017.09.20
Datele iniţiale:TS-REBAR HOLDING LLC, US Statele Unite Ale Americii
Datele finale:TS-REBAR HOLDING LLC, US 6615 Escondido St., Suite C, Las Vegas NV 89119, Statele Unite Ale Americii BOGUSLAVSCHI Nicolai, MD Bd. Moscova nr. 13, bloc 4, ap. 40, MD-2068, mun. Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202017%200012