For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.02.2017 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 03.03.2017 Examinarea preliminară şi de fond 31.12.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2018 Eliberarea brevetului (C1) 15.02.2022 Valabil până la 10.08.2022 15.02.2023 Achitarea taxei de menţinere 15.02.2037 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4543
(21)Numarul depozituluia 2017 0018
(22)Data depozitului2017.02.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.02.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; RUDI Liudmila, MD; ZINICOVSCAIA Inga, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; CEPOI Liliana, MD; DJUR Svetlana, MD; IUSHIN Nikita, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01); C01G 7/00 (2006.01); B82Y 5/00 (2011.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.12.31
(47)Data eliberării brevetului2018.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina, COLESNIC Inesa, CAISÎM Natalia, GROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.02.15
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202017%200018