For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.05.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.05.2017 Examinarea preliminara si de fond 11.09.2017 Constituirea depozitului national reglementar 31.05.2018 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2018 Eliberarea brevetului (C1) 30.03.2023 04.05.2023 Valabil pana la 04.05.2024 Achitarea taxei de mentinere 04.05.2037 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4566
(21)Numarul depozituluia 2017 0050
(22)Data depozitului2017.05.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.05.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCILOCI Alexandra, MD; BIVOL Cezara, MD; TIURINA Janetta, MD; GUŢUL Tatiana, MD; CLAPCO Steliana, MD; LABLIUC Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; RUSU Emil, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Aspergillus niger CNMN FD 01
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 9/20 (2006.01); C12R 1/685 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.05.31
(47)Data eliberării brevetului2018.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa, CAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.05.04
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202017%200050