For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.05.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.05.2017 Examinarea preliminara si de fond 11.09.2017 Constituirea depozitului national reglementar 31.05.2018 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2018 Eliberarea brevetului (C1) 04.05.2023 Valabil pana la 29.02.2024 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 29.05.2024 04.11.2024 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 04.05.2037 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4566
(21)Numarul depozituluia 2017 0050
(22)Data depozitului2017.05.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.05.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCILOCI Alexandra, MD; BIVOL Cezara, MD; TIURINA Janetta, MD; GUŢUL Tatiana, MD; CLAPCO Steliana, MD; LABLIUC Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; RUSU Emil, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Aspergillus niger CNMN FD 01
(13)Codul documentului
C1, BOPI 12/2018
B1, BOPI 05/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 9/20 (2006.01); C12R 1/685 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.05.31
(47)Data eliberării brevetului2018.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa, CAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.05.04
 Data decăderii din drepturi2023.05.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2024.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202017%200050