For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.09.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.10.2018 Examinarea preliminara 05.12.2018 Constituirea depozitului national reglementar 05.12.2018 Examinarea de fond 30.09.2019 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2020 Eliberarea brevetului (C1) 28.05.2023 12.09.2023 Valabil pana la 12.09.2024 Achitarea taxei de mentinere 12.09.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4648
(21)Numarul depozituluia 2018 0079
(22)Data depozitului2018.09.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.09.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; BURDUNIUC Olga, MD; BĂLAN Greta, MD; RUSNAC Roman, MD; ŢAPCOV Victor, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Utilizare a N -ciclohexil-2- [ 1-(piridin-2-il)etiliden ] hidrazincarbotioamidei în calitate de inhibitor al proliferării microorganismelor gram-pozitive şi fungilor Candida albicans
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/4402 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07D 213/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.09.30
(47)Data eliberării brevetului2020.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.09.12
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200079