For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.12.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.12.2018 Constituirea depozitului national reglementar 09.01.2019 Examinarea preliminara 12.02.2019 Examinarea de fond 30.04.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2021 Eliberarea brevetului (C1) 09.06.2023 18.12.2023 Valabil pana la 18.12.2024 Achitarea taxei de mentinere 18.12.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4689
(21)Numarul depozituluia 2018 0110
(22)Data depozitului2018.12.18
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.12.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACAEV Fliur, MD; BILAN Dmitri, MD; RADUL Oleg, MD; BOLDESCU Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de sinteză diastereo- şi enantioselectivă a ( S )-3-hidroxi-3-(( R )-2-oxociclohexil)indolin-2-onei
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07B 37/02 (2006.01); C07B 53/00 (2006.01); C07D 209/38 (2006.01); C07B 57/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.04.30
(47)Data eliberării brevetului2021.01.31
(74)ReprezentantJOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu, LEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.12.18
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200110