For comments, suggestions

Brevet acordat


(11)Numarul documentului4696
(21)Numarul depozituluia 2019 0027
(22)Data depozitului2019.04.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.04.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiJOVMIR Tudor, MD; BURDUNIUC Olga, MD; POPA Tatiana, MD; DRUŢĂ Vadim, MD; GULEA Aurelian, MD; LOZAN Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Compus hidrosolubil 2,6- b is (S-metilizotiosemicarbazidometiliden)-4-metilfenolato-tricloro- dicupru - hidrat pentru utilizare în calitate de remediu antimicotic
(13)Codul documentuluiB1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/155 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.05.31
(74)ReprezentantJOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet acordat
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200027