For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.09.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 09.10.2019 Examinarea preliminara 10.12.2019 Constituirea depozitului national reglementar 10.12.2019 Examinarea de fond 28.02.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2021 Eliberarea brevetului (C1) 14.04.2024 17.09.2024 Valabil pana la 17.09.2025 Achitarea taxei de mentinere 17.09.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4745
(21)Numarul depozituluia 2019 0071
(22)Data depozitului2019.09.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 17.09.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiURECHE Dumitru, MD; BULHAC Ion, MD; VEVERIŢĂ Anastasia, MD; BOUROŞ Pavlina, MD; LUPAŞCU Lucian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiCompusul 2,5,11,14-tetraazatriciclo-[13,3,1,16,10]-icosa-1(19),6,8,10(20),15,17-hexaen-3,4,12,13-tetraontetraoximă bis(N,N-dimetilformamidă) cu activitate antibacteriană şi antifungică
(13)Codul documentului
C1, BOPI 09/2021
B1, BOPI 02/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 251/32 (2006.01); C07C 211/51 (2006.01); A01N 35/10 (2006.01); A01P 1/00 (2006.01); A01P 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.02.28
(47)Data eliberării brevetului2021.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.09.17
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8231, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CHIMIE, MD str. Academiei 3, MD 2028, Chişinău, Republica Moldova INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200071