For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.12.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.01.2020 Examinarea preliminara 05.03.2020 Constituirea depozitului national reglementar 05.03.2020 Examinarea de fond 30.06.2021 Publicarea cererii (A2) 31.07.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2022 Eliberarea brevetului (C1) 26.05.2024 16.12.2024 Valabil pana la 16.12.2025 Achitarea taxei de mentinere 16.12.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4762
(21)Numarul depozituluia 2019 0090
(22)Data depozitului2019.12.16
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.12.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiURECHE Dumitru, MD; BULHAC Ion, MD; BOUROŞ Pavlina, MD; ROŞCA Daniel, MD; LUPAŞCU Lucian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiBis-(N,N′-bis(4-tolil)diaminoglioxim)-4-metilanilin-trihidrat pentru utilizare în calitate de remediu antibacterian în agricultură
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2022
B1, BOPI 07/2021
A2, BOPI 06/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 251/48 (2006.01); C07C 211/47 (2006.01); A01N 35/10 (2006.01); A01P 1/00 (2006.01); A01P 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.07.31
(47)Data eliberării brevetului2022.02.28
(74)ReprezentantJOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.12.16
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8195, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CHIMIE, MD str. Academiei 3, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200090