For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului27
(21)Numarul depozituluis 2008 0007
(22)Data depozitului2008.10.24
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBAHNAREL Ion, MD; SPÎNU Constantin, MD; COREŢCHI Liuba, MD; BÎRCĂ Ludmila, MD; CHINTEA Pavel, MD; VUTCARIOV Vasile, MD; SPÎNU Igor, MD; COREŢCHI Liliana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al dereglării imunităţii celulare provocate de radiaţia ionizantă
(13)Codul documentului
Z5, BOPI 11/2014
Z, BOPI 02/2010
Y, BOPI 05/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/56 (2006.01); A61K 31/4415 (2006.01); A61K 31/714 (2006.01); A61K 31/661 (2006.01); A61K 31/51 (2006.01); A61K 31/525 (2006.01); A61K 31/355 (2006.01); A61P 37/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.05.31
(47)Data eliberării brevetului2010.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana, IUSTIN Viorel
 Brevete expirate; Data expirarii2018.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.10.24
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202008%200007