For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.04.2012 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.05.2012 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2013 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2013 Eliberarea brevetului (Z) 30.11.2017 Eliberarea brevetului prelungit 02.04.2022 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului579
(21)Numarul depozituluis 2012 0051
(22)Data depozitului2012.04.02
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPEL Svetlana, MD; PARŞACOVA Lidia, MD; CROPOTOVA Janna, MD; SOBOLEVA Inesa, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiProdus alimentar funcţional pe bază de uleiuri vegetale
(13)Codul documentului
Z5, BOPI 11/2017
Z, BOPI 08/2013
Y, BOPI 01/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23D 9/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.01.31
(47)Data eliberării brevetului2013.08.31
(74)ReprezentantŞURGALSCHI Ecaterina, Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 13, MD-2068, Chisinau, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina, DUBĂSARU Nina, DUMANSCAIA Oliga
 Brevete expirate; Data expirarii2022.08.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.04.02
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202012%200051