For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului579
(21)Numarul depozituluis 2012 0051
(22)Data depozitului2012.04.02
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPEL Svetlana, MD; PARŞACOVA Lidia, MD; CROPOTOVA Janna, MD; SOBOLEVA Inesa, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Produs alimentar funcţional pe bază de uleiuri vegetale
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23D 9/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.01.31
(47)Data eliberării brevetului2013.08.31
(74)ReprezentantŞURGALSCHI Ecaterina, Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 13, MD-2068, Chisinau, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina, DUBĂSARU Nina, DUMANSCAIA Oliga
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.04.02
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202012%200051