For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.03.2015 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.04.2015 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2015 Publicarea hot. de acordare (Y) 29.02.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2016 Eliberarea brevetului (Z) 18.03.2021 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului937
(21)Numarul depozituluis 2015 0039
(22)Data depozitului2015.03.18
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGORBAN Victor, MD; TODIRAŞ Vladimir, MD; VOINEAC Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru capturarea insectelor dăunătoare
(13)Codul documentului
Z, BOPI 03/2016
Y, BOPI 08/2015
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 1/04 (2006.01); A01M 1/10 (2006.01); A01M 1/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.08.31
(47)Data eliberării brevetului2016.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 Brevete expirate; Data expirarii2021.07.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.03.18
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202015%200039