For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.11.2015 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 01.02.2016 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.09.2016 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.03.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2017 Eliberarea brevetului (Z) 09.11.2021 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1070
(21)Numarul depozituluis 2015 0146
(22)Data depozitului2015.11.09
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUSU Emil, MD; OBADA Leonora, MD; GROSU Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a vinului roşu din struguri cu un conţinut scăzut de compuşi fenolici  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 04/2017
Y, BOPI 09/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/00 (2006.01); C12G 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.09.30
(47)Data eliberării brevetului2017.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 Brevete expirate; Data expirarii2022.04.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.11.09
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202015%200146